• Site mis à jour le 24 avril 2019, 16:18

alma presentationDe Maçonnieke Alliantie ALMA is een netwerk van soevereine, autonome en niet-dogmatische loges. De stichtende Loges van ALMA verkondingen met luider stemme het beginsel van een vrije metselaar in een vrije loge.

Ze onderschrijven een volledige gewetensvrijheid, het beoefenen van het kritisch denken in een volmaakte onderlinge verdraagzaamheid, en een gedachtewisseling in een geest van openheid.

Ze ijveren voor de ontwikkeling van een spirituele en humanistische, toekomstgerichte Vrijmetselarij.

Ze bouwen aan een Vrijmetselarij die steunt op een evolutieve traditie, passend in de groei van de mensheid. Symbolen beschouwen zij als hun voornaamste werktuigen, en broederlijkheid als hun ethisch ideaal.

Zij benadrukken dat de arbeid aan zichzelf en de arbeid in de profane wereld elkaar onlosmakelijk aanvullen.

 

OVER HET NETWERK

 

De loges van ALMA onderstrepen het einddoel van dit Netwerk:
- Alle Loges van het Heelal samenbrengen, en dit los van elke obediëntie, confederatie, groepering of elk ander administratief maçonniek verbond;
- Een sociale, broederlijke en spirituele band bewerkstelligen tussen de Loges;
- Een netwerk weven om verrijkende onderlinge steun mogelijk te maken;
- Opnieuw een krachtige humanistische adem laten stromen doorheen de Universele Vrijmetselarij, vrij van elk dogma.

Het Netwerk komt tot stand langs het Internet. Op die manier wordt de hoogst mogelijke onafhankelijkheid, autonomie en zelfregeling van het systeem verwezenlijkt.

ALMA heeft geen enkele juridische, uitvoerende, wetgevende of initiatieke macht. De samenhang van het systeem komt tot stand dank zij haar organisatorische syntropie (negentropie), en door de beslistheid van haar leden om deze levendig te houden.

ALMA erkent als Vrijmetselaar, elke Zuster en Broeder die het Licht heeft gezien in een regelmatige en volmaakte Loge. Op deze wijze onderstreept ALMA bewust de universele maçonnieke eenheid in al haar verscheidenheid.

 

OVER AUTONOME LOGES

 

De Loges van ALMA zijn symbolische loges die werken in de graad van Leerling, Gezel en Meester, en die deze graden verlenen.

De Loges van ALMA kunnen mannelijk, vrouwelijk of gemengd zijn. Ze geven elkaar echter bezoekrecht zonder onderscheid des geslachts.

Elke Loge is zelf verantwoordelijk voor het maçonnieke karakter van de arbeid, verricht in haar schoot. Zij bewaart en bewaakt zelf haar gekozen ritus. De bezoekende Zusters en Broeders verkrijgen toegang tot de tempel mits toetsing van hun maçonnieke hoedanigheid.

 

OVER ZUSTERS EN BROEDERS

 

De Zusters en Broeders van ALMA, verbonden door hun inwijding en de beoefening van hun ritualen, arbeiden zonder verpozen aan de vervolmaking en de vooruitgang van de mensheid.

De Zusters en Broeders van ALMA verbinden zich ertoe om dit principe te handhaven, en de idealen van Vrijheid, Gelijkheid en Broederlijkheid zowel binnen als buiten de werkplaats na te streven.

De Zusters en Broeders van ALMA verbinden zich ertoe om broederlijke banden te smeden, en de Tempelpoort open te stellen voor elke Zuster en Broeder die het Licht heeft gezien in een regelmatige en volmaakte Loge.

Ze verbinden zich ertoe om het maçonniek geheim te bewaren betreffende de identiteit van de Zusters en Broeders, de vertrouwelijkheid van hun gesprekken en de logearbeid in het algemeen.

Carte des loges

L'agenda

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30